Trà Lon Thượng Hạng

Lọc

Trà Linh Chi Thượng Hạng - Reishi Mushroom Premium Tea

900,000₫
MUA

Trà Sen Thượng Hạng - Premium Lotus Tea

300,000₫

Trà Sen Hảo Hạng - Special Premium Lotus Tea

350,000₫

Trà Sen Đặc Biệt - Special Lotus Tea

250,000₫

Trà Olong Panna - Premium Panna Oolong Tea

300,000₫
MUA

Trà Olong Metta - Premium Metta Oolong Tea

350,000₫
MUA

Trà Olong Kusala Thượng Hạng - Premium Kusala Oolong Tea

700,000₫
MUA

Trà Olong Jhana - Premium Jhana Oolong Tea

640,000₫
MUA

Trà Olong Ariya - Premium Ariya Oolong Tea

420,000₫
MUA

Trà Long Châu Thượng Hạng - Premium Dragon Pearl Tea

690,000₫

Trà Long Châu Hảo Hạng - Special Premium Dragon Pearl Tea

750,000₫
MUA

Trà Long Châu Đặc Biệt - Special Dragon Pearl Tea

590,000₫
MUA

SẢN PHẨM ĐÃ XEM