THỰC PHẨM CHAY

Lọc

Mè 200g - White Sesame Seeds

30,000₫
MUA

Hạt Sen Khô 200g - Dried Lotus Seeds

50,000₫
MUA

Đậu Xanh Cà Có Vỏ 500g - Split Mung Beans

32,000₫
MUA

Đậu Xanh Không Vỏ 500g - Peeled Split Mung Beans

32,000₫
MUA

Đậu Xanh 500g - Mung Beans

32,000₫
MUA

Đậu Đỏ 500g - Red Beans

38,000₫
MUA

Đậu Đen Xanh Lòng 500g - Black Beans With Green Kernels

39,500₫
MUA

Đậu Đen 500g - Black Beans

30,000₫
MUA

Bột Sắn Dây 500g - Arrowroot Starch

110,000₫
MUA

Bột Bắp 500g - Corn Starch

24,500₫
MUA

SẢN PHẨM ĐÃ XEM