Nước Sốt Nước Tương mới

Lọc

Nước Tương Kho Nấm Đông Cô - Pagoda Shiitake Mushroom Braised Soy Sauce

48,000₫

Nước Tương Nấm Hương - Shiitake Mushroom Soy Sauce

39,000₫

Sốt Tương Ăn Liền - Dipping Soy Sauce

48,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM